IV. félév

Oktatástechnológia beadandó feladatok

AttachmentSize
[file] A számítógép fontosabb perifériái - Powerpoint készítés645 KB
Készítette: Weigel Szilvia
2004.05.04
[file] Szinopszis35 KB
Készítette: Weigel Szilvia
2004.05.02
[file] Transzparens27.5 KB
Készítette: Weigel Szilvia
2004.05.02

Az oktatástechnológia tantárgyhoz kapcsolódó tételek, jegyzetek, információk

AttachmentSize
[file] Mindenféle hasznos dokumentum az oktatástechnológia tanszék oldalairól1.27 MB
pl. ppt készítés, az előadáson feltett fóliák
Oktatás- és Kommunikációtechnológia Tanszék honlapja
2004.04.21
[file] Az oktatástechnológia és a taneszközök545.43 KB
Az oktatástechnológia és a taneszközök – Oktatástechnológiai tantárgyi modul
Készítette: Dr. Nádasi András János
2004.04.25
[file] Kidolgozott tételek440.1 KB
2004.05.03

XX század története, rendszerváltások története tárgyhoz kapcsolódó tételsor, tematika, jegyzetek - 2004

AttachmentSize
[file] Tájékoztató, irodalomjegyzék118.82 KB
2004.04.01
[file] Tételsor94.96 KB
2004.04.01
[file] Órai jegyzet képekben2.39 MB
csak a 2. alkalom anyaga
Köszönet érte: Varga Marinak
2004.04.01
[file] Tételek kidolgozva701 KB
(1-es tétel hiányzik)
Készítette: Weigel Szilvia
2004.05.31

Programozás szigorlat tematika és kidolgozott tételsor

Szigorlati tematika Pascal programnyelvből

  1. A Pascal programnyelv elemei. Szintaktika, szemantika. A Turbo Pascal integrált környezete. Egy Pascal program felépítése. Konstansok, változók, típusok, címkék, eljárások, függvények deklarálása. A deklaráció hatásköre.
  2. Egyszerű és összetett adattípusok fogalma. Egész típusok és műveleteik. Valós típusok és műveleteik. Aritmetikai kifejezések és azok kiértékelése.
  3. Logikai és karakter típusok, operációik. Felsorolt típus, résztartomány-típus és alkalmazásuk. Tömbök. A sztring, sztringkezelő operációk.
  4. Rekordok és operációik. A halmaztípus és operációi. Abszolút változók, rádefiniálás, dinamikus változók és alkalmazásuk.
  5. Az üres és az összetett utasítás fogalma. Értékadó utasítás, elágazás, szelekció, minősítő utasítás. Ciklusutasítások fajtái és azok alkalmazása.
  6. Standard függvények és eljárások. Eljárások és függvények készítése, hívása. A Forward opció. Rekurzió.
  7. Standard Unitok. A képernyő karakteres kezelése a Turbo Pascalban. Unitok készítése és használata.
  8. Típusos fájlok, fájlkezelő eljárások és függvények. Szekvenciális állományok sajátosságai és kezelésük. Direkt elérésű állománykezelés a Pascal programnyelvben.
  9. Text állományok a Turbo Pascal-ban. Külső eszközök, mint fájlok. Nyomtatás. Nem típusos fájlok és eljárásai.
  10. A képernyő grafikus kezelése a Turbo Pascalban. Grafikus függvények és eljárások a Graph Unitban. Pontok, ponthalmazok rajzolása. Függvényrajzolás módszerei.

Eger, 2004-04-27
Dr. Koncz József

 

Sztech.tanár szak
Programozási nyelvek szigorlat „B” kérdés tematika

Ábécék, szavak, formális nyelvek. Műveletek szavakkal és nyelvekkel, a műveletek
tulajdonságai. Extended Bachus-Naur forma, szintaxisdiagram. Generatív grammatikák,
levezetések. Generatív grammatikák Chomsky-féle osztályozása. Levezetési fák,
elemzési stratégiák.

Véges automaták matematikai definíciója, konfigurációja, az elfogadás definíciója, és a
definíció értelmezése. Baar-Hillel lemma, bizonyítása, következményei. A
veremautomata működésének elemzése, a delta leképezés megadása veremautomata
esetén. Lineárisan korlátolt Turing-gépek, működésük, az általuk felismert nyelvek. A
Turing-gépek, működésük, az általuk felismert nyelvek. Automaták működésének
elemzése, a delta leképezés megadási módjai a különböző automaták esetén.

Az OOP alapelvei, alapfogalmak. Adatrejtés fogalma, védelmi szintek.Adatrejtés
problémáinak megoldásai (függvények, property). Az öröklődés fogalma, szabályai,
problémái. Osztályszintű és példányszintű adattagok és metódusok. Csak olvasható
mezők, konstansok. Virtuális és dinamikus metódusok. Korai kötés, késői kötés.

Megjegyzés:
A szigorlatban a Delphi előadásnak csak az OOP tartalma jelenik meg. A Vizuális
fejlesztő rész nem.

2004.05.25
Radványi Tibor 

AttachmentSize
[file] 2003-ban vizsgázó tételei180.67 KB
OOP, Turbo Pascal, Formális nyelvek
2004.04.29

Delphi gyakorlatok

AttachmentSize
[file] Delphi gyakorlaton készült feladatok - 1. gyakorlat27.33 KB
Készítette: Weigel Szilvia
2004.02.15
[file] Delphi gyakorlaton készült feladatok - 2. gyakorlat1.09 MB
Készítette: Pocsveiler Zoltán
2004.03.24

Delphi elmélet jegyzetek

AttachmentSize
[file] Delphi óravázlatok453 KB
Programozó – rendszerprogramozó évfolyam
2004.03.31
[file] Radványi tanárúr Delphi anyagai177.33 KB
pps formátumban
2004.03.31

Delphi kollokviumi tételek

A Delphi kidolgozott tételsor letölthető a csatolmányok közül.

  1. Betokozás 
    Kivételek kezelése
  2. Polimorfizmus 
    A Delphi fejlesztő környezete
  3. Öröklés 
    A VCL alapvető elemei
  4. Az osztály 
    A felhasználói felület elemei
  5. Az objektum 
    Formok és jellemzőik
  6. Privát 
    Több form használata
  7. A Self kulcsszó 
    Grafikus lehetőségek a delphiben
  8. Vizuális form öröklődés 
    Nyomtatási lehetőségek
  9. Public 
    A BDE
  10. Protected 
    Adatelérési komponensek

Radványi Tibor (2002)

AttachmentSize
[file] Delphi tételsor kidolgozva149.19 KB
(2002-es tételsorhoz)
2004.05.12
[file] 1,2,3,4,5 tételek42.58 KB
(másik változat)
2004.05.12
[file] 10-es tétel42 KB
2004.05.12
[file] 2-es tétel56.5 KB
(másik változat)
2004.05.12
Syndicate content