Tételsor

Az összes tétel kidolgozásához forrásként használtam a könyvajánló című bejegyzésben is szereplő Pukánszky Béla, Németh András - Neveléstörténet című könyvet.

 1. A neveléstörténet tárgya, feladata, forrásai és interdiszciplinális kapcsolatai. Az ősközösségi társadalom nevelésügye.
 2. Ókori keleti, folyam menti kultúrák és a nevelés. (Kína, Egyiptom, India)
 3. Ókori keleti, folyam menti kultúrák és a nevelés. (Mezopotámia, és a zsidónevelés)
 4. (4 – 5.) Spárta, Athén, Róma nevelésügye a görög és római gondolkodók nézetei a nevelésről. (Szókratész, Platón, Arisztotelész, Cicero, Quintilianus)
 5. (4 – 5.) Spárta, Athén, Róma nevelésügye a görög és római gondolkodók nézetei a nevelésről. (Szókratész, Platón, Arisztotelész, Cicero, Quintilianus)
 6. Középkori nevelés. Cél, feladat és intézményrendszere.
 7. Renaissance-kori nevelés. (Rabelais, Montaigne, Morus, Erasmus, Feltre, Vives)
 8. Comenius élete, munkássága.
 9. A magyar nevelés kezdetei és Apáczai pedagógia tevékenysége.
 10. A korai felvilágosodás nevelésügye: Locke és a francia materialisták. (Helvetius, Diderot )
 11. A francia felvilágosodás és Rousseau pedagógiája.
 12. A filantropizmus és Pestalozzi pedagógiája.
 13. Tessedik Sámuel és a két Ratio Educationis.
 14. Herbart és a magyarországi herbartiánusok. (Kármán Mór )
 15. A XIX. század első felének magyar neveléstörténete.
 16. Az osztrák-magyar önkényuralmi korszak időszaka és Eötvös kultuszminisztersége.
 17. A XIX., XX. Század fordulóján létrejött konzervatív és reform pedagógiai irányzatok.
 18. A dualizmus korának iskolarendszere és pedagógia törekvései. Imre Sándor, Nagy László, Schneller István.
 19. A szovjet pedagógia és képviselője. A. Sz. Makarenko.
 20. A Horthy korszak magyar közoktatása. Klebelsberg és Kornis tevékenysége.
 21. A magyar közoktatás 1945 utáni fejlődése. (Karácsony Sándor és Weszely Ödön)

 

AttachmentSize
[file] Neveléstörténet - 1. tétel37.5 KB
Készítette: Weigel Szilvia
[file] Neveléstörténet - 2. tétel64.5 KB
Készítette: Weigel Szilvia
[file] Neveléstörténet - 3. tétel41 KB
Készítette: Weigel Szilvia
[file] Neveléstörténet - 4-5. tétel94 KB
Készítette: Weigel Szilvia
[file] Neveléstörténet - 6. tétel81 KB
Készítette: Weigel Szilvia
[file] Neveléstörténet - 7. tétel76.5 KB
Készítette: Weigel Szilvia
[file] Neveléstörténet - 8. tétel54 KB
Készítette: Weigel Szilvia
[file] Neveléstörténet - 9. tétel83.5 KB
Készítette: Weigel Szilvia
[file] Neveléstörténet - 10. tétel50.5 KB
Készítette: Weigel Szilvia
[file] Neveléstörténet - 11. tétel56 KB
Készítette: Weigel Szilvia
[file] Neveléstörténet - 12. tétel73.5 KB
Készítette: Weigel Szilvia
[file] Neveléstörténet - 13. tétel39.5 KB
Készítette: Weigel Szilvia
[file] Neveléstörténet - 14. tétel52.5 KB
Készítette: Weigel Szilvia
[file] Neveléstörténet - 15. tétel46 KB
Készítette: Weigel Szilvia
[file] Neveléstörténet - 16. tétel66.5 KB
Készítette: Weigel Szilvia
[file] Neveléstörténet - 17. tétel50.5 KB
Készítette: Weigel Szilvia
[file] Neveléstörténet - 18. tétel86 KB
Készítette: Weigel Szilvia
[file] Neveléstörténet - 19. tétel35.5 KB
Készítette: Weigel Szilvia
[file] Neveléstörténet - 20. tétel76 KB
Készítette: Weigel Szilvia
[file] Neveléstörténet - 21. tétel85 KB
Készítette: Weigel Szilvia