Ötletadó esszéíráshoz

 1. Platón: Állam
 2. Platón: Törvények
 3. Arisztotelész: Politika
 4. Arisztotelész: Nichomachosi etika
 5. M.F.Quintilianus: A szónokképzés 12 könyve
 6. Morus Tamás: Utópia
 7. Montaigne: Esszék
 8. F. Rabelais: Gargantua és Pantegruel
 9. Comenius: Didacta Magna – Nagy Oktatástan
 10. Apáczai Csere János: Magyar Enciklopédia
 11. J.J. Rousseau: Emil v. a nevelésről
 12. Pestalozzi: Lénárd és Gertrúd. Hogyan neveli Gertrúd gyermekeit?
 13. Tessedik Sámuel: Válogatott pedagógiai írások
 14. Herbart: Pedagógiai előadások vázlata.
 15. Imre Sándor: Nezmzetnevelés
 16. Karácsony Sándor egy műve (pl. Ocsudó Magyarország)
 17. Kármán Mór: Válogatott pedagógiai munkái
 18. Nagy László valamely műve (Tanterv fejlődéslélektan alapon)
 19. Makarenko: Pedagógia hősköltemény
 20. E. Key: A gyermek évszázada
 21. Dalton terv- Winnetka terv (Pedagógia Források sorozat valamely kötete)
 22. Neveléstörténeti kiskönyvtár sorozat valamely kötete
 23. Helen Parkhurst: A Dalton terv
 24. Mészáros István: Oskolák és iskolák
 25. Mászáros István: Középszintű iskoláink kronológiája és totpográfiája
 26. A magyar nevelés történet I. (Szerk.: Horváth Márton)
 27. Apáczai Csere János: Az iskolák fölöttébb szükséges voltáról...
 28. Kemény Gábor: A pedagógiai tudat kialakulása Magyarországon
 29. Dr. Felkai László: Neveléstörténeti dolgozatok a Dualizmus korából.
 30. Tudománytár (A Könyvértékesítő Vállalat Utánnyomásos Sorozata)
 31. Dr. Fináczy Ernő: Egyetemes Neveléstörténet
 32. I. Az ókor nevelés története
 33. III. A Renaissance kori nevelés története
 34. II A középkori nevelés története
 35. IV. Az újkori nevelés története
 36. H. Glasenapp: Az öt világvallás
 37. Kornis Gyula, Weszely Ödön, Klebelsberg Kunó, Trefort Ágoston munkásságának ismertetése monográfiák alapján.

 

AttachmentSize
[file] Morus Tamás és kora az Utópia c. mű tükrében54.5 KB
Készítette: Weigel Szilvia
2003.01.08